De-Duivencoach.nl
Nico van Veen

Tarieven

Voor het verrichten van mijn diensten gelden in principe onderstaande tarieven. Wanneer de kosten voor u echter een belemmering zijn, laat u dit dan niet weerhouden om toch contact met mij op te nemen. 

1. Selecteren/beoordelen per duif 1 euro

2. Koppelen per koppel 2 euro

3. Aankoopadvies per duif vanaf  5 euro

4. coaching per maand 7,50 euro of 75 euro per jaar.

Alle prijzen zijn inclusief btw. Voor mijn diensten geldt contante betaling of betaling met een betaalverzoek / tikkie.

De reiskosten bedragen 20 eurocent per kilometer. Ik probeer overigens mijn afspraken altijd zo te plannen dat ik bij grotere afstanden 2 à 3 liefhebbers in dezelfde regio tegelijk bezoek om daarmee de reiskosten voor de klant zo laag mogelijk te houden.

1. Voor mijn werkwijze t.a.v. het beoordelen c.q. selecteren van uw duiven verwijs ik naar de pagina beoordelen-selectie. Ik neem hier uitgebreid de tijd voor. Op een beoordelingsformulier schrijf ik mijn bevindingen over de duiven.

2. Zoals ik op de pagina over het koppelen heb vermeld, wil ik in mijn koppeladviezen zoveel mogelijk informatie mee laten wegen die over de te koppelen duiven beschikbaar is, waaronder de afstamming en prestaties van de duiven. Wanneer u zelf een goede duivenboekhouding heeft en u mij de vlieg- en kweekprestaties van de duiven en van de ouders en grootouders kunt tonen, zal ik hier naast mijn bevindingen van de duif op uiterlijke kenmerken voldoende aan hebben. Heeft u deze informatie niet en wilt u dat ik zelf op onderzoek ga om meer informatie over de duiven en hun ouders en grootouders te achterhalen (middels internet, kwekers van de duif of diens ouders, etc. benaderen, uitslagen napluizen, etc.) duiven reken ik een meerprijs variërend van 15 tot maximaal 30 euro per klant.

Wanneer  de duiven door mij geselecteerd worden, bereken ik voor het koppelen geen kosten, waarbij wordt opgemerkt dat ik geen duiven koppel waarvan ik op basis van hun beoordeling tot de conclusie kom dat ze niet goed genoeg zijn om er jongen uit te kweken.

3. Voor het zoeken naar bloedverversing ben ik u graag van dienst. Het komt steeds vaker voor dat ik gevraagd wordt om uit het aanbod van de diverse veilingsites iets uit te zoeken op basis van de uiterlijke kenmerken en beschrijving/stamkaart. Zonder de duiven zelf beoordeeld te hebben zal ik echter uiterst terughoudend zijn om te adviseren een duif van internet te kopen.  Maar natuurlijk zijn er via internet genoeg goede duiven te koop als je je ogen en oren maar goed open houdt en vooral ook de uitslagen goed leest. En dat geldt zeker voor het aanschaffen van jonge duiven. Mijn voorkeur gaat er echter naar uit om een bijpassende partner voor uw duif te zoeken binnen mijn netwerk van goed spelende liefhebbers die redelijke prijzen vragen voor hun (jonge) duiven. Ook als u van plan bent om ergens een aantal jongen aan te schaffen die u mag uitzoeken op het hok, kan het nut hebben dat u mij meevraagt om u hierin bij te staan. Voor een aankoopadvies reken ik 5 euro per duif. Voor het bemiddelen of uitzoeken van duiven bij een liefhebber op het hok maken we van te voren een prijsafspraak afhankelijk van mijn tijdsinvestering.

4. Wanneer ik een liefhebber coach, betekent dit in de praktijk dat ik beschikbaar ben om mee te denken over alles waar de liefhebber mee worstelt of met mij over wil sparren. Dit zijn meestal onderwerpen als voeding, supplementen, voorbereiding op de kweek en de vluchten, maar men kan mij alles vragen wat met de duivensport te maken heeft. Ik ben beslist niet alwetend, maar tot nu toe heb ik op de vele  vragen die me de afgelopen 14 jaar gesteld zijn, altijd een bevredigend antwoord kunnen geven. Hoe lastiger het onderwerp des te interessanter ik dit vind en wat ik niet weet zoek ik op of vraag ik na. Stel de vragen zoveel mogelijk per mail en bij spoedeisende vragen per WhatsApp of chat per Facebook en binnen 24 uur heeft u antwoord.