De-Duivencoach.nl
Nico van Veen

TOON SCHOUTEREN

Het verhaal van de Mozes en de Saar (Jan de Jongh)

Onderstaand verhaal werd in de jaren 80 geschreven door Jan de Jongh en gepubliceerd in het landelijk duivensportblad de Vredesduif, waar hij destijds redacteur van was. Het lag in de bedoeling van Jan om te zijner tijd een boek over Toon Schouteren te schrijven. Dat is er echter nooit van gekomen. In andere boeken zoals "Jan Aarden en de geschiedenis van de Nederlandse fondduif" zijn wel hoofdstukken gewijd aan de betekenis die Toon Schouteren heeft gehad voor het ontstaan van de Nederlandse fondduif. De goede lezers zullen opmerken dat er wel wat verschillen zijn in de beschrijving van de herkomst van bepaalde duiven zoals de Slaper. Volgens Jan de Jongh een rechtstreekse zoon van het koppel Mozes en de Saar. In het boek over Jan Aarden staat dat deze Slaper een zoon van de Saar is met de Blauwe Witoger, afkomstig van Kil via Toon Suykerbuyk. En zo zal de opmerkzame lezer meer verschillen zien. Maar waar iedereen wel duidelijk over is, is dat het koppel Mozes x Saar een enorme stempel heeft gedrukt op de kwaliteit van het Steenbergse ras en vervolgens op de Nederlandse marathonduif.

Mozes en Saar, het beroemde kweekkoppel van Toon Schouteren

Met dank aan Johan Hamstra voor het artikel dat hij destijds van Jan de Jongh kreeg en Herman Strikkers voor de foto van de Mozes en de Saar.