De-Duivencoach.nl
Nico van Veen

Columns in het Spoor der Kampioenen

Onderstaande columns zijn verschenen in het duivensportblad "Spoor der Kampioenen". Ze zijn geschreven als een handleiding voor de beginnende liefhebber en herstarter met weinig ervaring. Onder de titel "Basis Duivensport" neem ik de beginnende liefhebber vanaf het begin aan de hand mee door het doolhof dat duivensport heet. Drie maanden nadat de artikelen in het Spoor zijn geplaatst, zet ik ze ook op mijn website zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn en niet alleen voor de abonnees van het Spoor.  

Basis Duivensport

Naar aanleiding van een vraaggesprek met Gerrit Knol de hoofdredacteur van het Spoor der Kampioenen, ontstond het idee om een column voor beginners en herstarters te schrijven in dit blad. Hoewel het er helaas niet veel zijn, komen er gelukkig nog steeds beginners en herstarters bij. Wat ik heel vaak hoor is dat deze categorie het moeilijk vindt om de basisprincipes van de duivensport onder de knie te krijgen. Aan de vragen die ik doorgaans krijg tijdens mijn activiteiten als de-duivencoach.nl constateer ik dat er op allerlei gebied nog veel onkunde is. Zo heb ik op mijn website een aantal jaren geleden het vakjargon van de duivensport beschreven omdat ik van beginners te horen kreeg dat ze struikelden over de “vreemde” terminologie.  Maar een antwoord op de vraag hoe start je nou met de duivensport als je helemaal niets weet, krijgen ze hiermee niet. Gerrit herkent het dat de beginner en herstarter met veel vragen worstelt en zou het daarom fijn vinden als ik in het Spoor de duivensport stap voor stap door zou nemen. Een column met informatie voor beginners en herstarters en voor hen die hun geheugen weer eens willen opfrissen.

Hoe te beginnen - deel 1
Als je eenmaal de beslissing hebt genomen om met de duivensport te starten, wordt dan zo snel mogelijk lid van een vereniging. Doe dat al voordat je een hok hebt en duiven. Het voordeel hiervan is dat je contact legt met je toekomstige clubgenoten. Ga bij een aantal clubgenoten op de koffie en bij hun duiven kijken. Door met hen te spreken over hun ervaringen kun je mede je gedachten vormen om je plannen te ontwikkelen.

Het is mijn inziens namelijk noodzakelijk om voordat je begint met een hok te bouwen en duiven aan te schaffen eerst een plan te maken. Een plan wat bestaat uit de doelen die je wilt bereiken. Zo’n doel kan zijn het streven naar een kampioenschap of alleen maar hobbymatig met de duiven aan de gang te gaan, bijvoorbeeld om een zinvol tijdverdrijf te hebben en nieuwe sociale contacten op te doen. In dit plan neem je op hoeveel duiven je wilt gaan houden, hoe groot het hok mag en kan zijn, bepaal je of je een nieuw hok gaat kopen of zelf bouwen of dat je een tweedehands hok gaat proberen aan te schaffen. Al deze keuzes bepalen mede hoe succesvol je zal zijn.

Schaf een paar tweedehands duivenboeken aan waarin de basis beschreven staat over hoe te starten. De meeste van deze boeken zijn gedateerd maar in boekjes als ABC van de duivenmelker, de moderne duivencoach of het Grote Postduivenboek is veel basisinformatie te vinden. Daarnaast bestaat er een duivenforum genaamd “Het Praathuis”. De liefhebbers die daar lid van zijn, zijn doorgaans allemaal bereid om informatie te delen. In een groot archief op dit forum kun je over vrijwel alle onderwerpen in de duivensport informatie vinden. Schrijf je in bij dit forum, daar zal je geen spijt van krijgen. Ook een abonnement op een duivenblad kan een zinvolle investering zijn. Hierin worden kampioenen en vluchtoverwinnaars over hun spelsystemen ondervraagd.

Hoe je plan er ook uit komt te zien, het belangrijkste is dat het realistisch is. Hier kom je vooral achter door de juiste mensen de juiste vragen te stellen en goed te luisteren naar de antwoorden. Wanneer je op het merendeel van je vragen een antwoord hebt, stel dan pas je plan op. Als dit plan in grote lijnen gereed  is, zoek je vervolgens een mentor, iemand die je de basisbeginselen van de duivensport kan en wil bijbrengen. Met hem of haar neem je dit plan door. Kun je geen mentor vinden in je directe omgeving neem dan gerust contact op met de schrijver van deze column. Er zijn liefhebbers genoeg die een beginner willen helpen, maar het kan soms lastig zijn om zo iemand te vinden. Ik kan je hierbij helpen.

Van diverse beginners en herstarters heb ik in de loop van der jaren gehoord dat ze bij hun zoektocht naar advies  tegen een muur aanliepen. Zij ervoeren de duivensport als een gesloten wereldje, waarbij het ieder voor zich is. Deze nieuwelingen werden gezien als een nieuwe concurrent en werden door niemand in hun club geholpen. Sommigen werden zelfs in de maling genomen, in plaats dat zij een serieus antwoord op hun vragen kregen. Een aantal van deze beginners heb ik via mijn netwerk aan een goede mentor kunnen helpen, maar anderen zijn helaas teleurgesteld weer afgehaakt.

Natuurlijk zijn er zaken waarop je minder invloed hebt maar waaraan je wel je plannen dient aan te passen, zoals woon je in een regio waar de meerderheid van de liefhebbers hobbymatig de duivensport bedrijft of woon je in een regio met diverse profs en semiprofs? Of woon je in een gebied met veel roofvogels?

Samenvattend:
1. Wordt lid van een vereniging
2. Ga vervolgens bij een aantal verschillende liefhebbers langs om je te oriënteren, het bestuur van de vereniging kan je daarbij adviseren en de contacten leggen
3. Stel je zelf doelen en verwerk die in een plan van aanpak. Doelen als maximum aantal duiven, grootte van het hok, investering in financiën, investering in tijd, enz.
4. Zoek een mentor, iemand die je de basisbeginselen van de duivensport kan en wil bijbrengen en met wie je je plan van aanpak kan doornemen
5. Wordt lid van een duivenblad, duivenforum en schaf een aantal boeken aan waarin de basis van de duivensport wordt beschreven

Wordt vervolgd.

Basis Duivensport - 2

Op de eerste column kwamen zoals verwacht heel verschillende reacties. De opmerkingen varieerden van “Fijn dat je dit doet” tot de vraag “Heeft het nog wel zin dat je hier energie insteekt?” en alles daartussen. Het belang van een goede mentor werd door velen herkend. Van meerdere starters kreeg ik te horen dat er voldoende liefhebbers in hun omgeving zijn die met alle goede bedoelingen advies geven, maar dat deze adviezen vaak tegenstrijdig zijn en dat ze daardoor door de bomen het bos niet meer zien. Er zijn meerdere wegen die naar succes leiden, maar meerdere methodes met elkaar combineren zal niet werken. Twee beginners gaven aan dat feitelijk elke vereniging een begeleider/mentor voor starters zou moeten aanstellen. Beiden gaven aan dat ze op veel zaken als ringen bestellen, klokken, inentingen, etc. aan hun lot zijn overgelaten en het hen veel moeite kostte om dit zelf uit te zoeken.

Hoe te beginnen? (2) – Keuze voor een hok
De meeste beginners die mij de afgelopen jaren hebben ingeschakeld waren al actief in de duivensport. Sommigen waren zelfs al enkele jaren bezig. De reden dat ze contact met mij hadden opgenomen was, omdat ze waren vastgelopen en beseften dat ze zonder hulp niet verder zouden komen. Veel teleurstellingen variërend van een mislukte kweek, grote verliezen met de jonge duiven, ziektes, enz. zorgden ervoor dat ze zich regelmatig afvroegen waar ze mee begonnen waren. Niet alles had voorkomen kunnen worden wanneer deze liefhebbers van te voren een plan hadden gemaakt. Echter een zorgvuldiger en goed overwogen start had hen veel teleurstellingen kunnen besparen.

Met het bovenstaande sluit ik aan op wat ik in de vorige column schreef over het opstellen van een goed plan. Een goede voorbereiding is namelijk het halve werk. Hoe hoger je je doelen stelt des te grondiger zal je te werk moeten gaan en ook hoe groter je investeringen zullen zijn. In de fase waarin je plannen vaste vormen krijgen ben je inmiddels lid van een vereniging en heb je al wat bezoeken aan liefhebbers in je club afgelegd. Je hebt een keuze gemaakt voor de afstanden waarvoor je duiven wilt gaan aanschaffen. Dat kunnen duiven zijn voor het korte werk tot maximaal 500 km (vitesse/midfond) of duiven specifiek voor de dagfond 500 – 800 km. Maar het kan ook zijn dat de marathons (800 – 1200 km) je het beste liggen. Voor een beginnende liefhebber is het lastig om die keuze te maken. Maar je kunt je plannen uiteraard later altijd bijstellen. Laat bij de keuze voor een discipline naast je persoonlijke voorkeuren ook de plaats waar je woont mede bepalen. Woon je in het uiterste noorden van het land is een keuze voor de zogeheten ZLU marathons bijvoorbeeld niet zo voor de hand liggend. De laatste loodjes kunnen dan heel zwaar wegen. Sowieso als je een keuze gemaakt hebt voor een bepaalde discipline, neem dan contact op met de liefhebbers in jouw regio die op de desbetreffende disciplines al jaren goed meedoen. Vraag of je eens langs mag komen om met hen je plannen door te nemen en of je hun hok met duiven mag bezichtigen.

Probeer van te voren al wat informatie over de desbetreffende liefhebbers te verkrijgen. Vaak zijn er reportages over hen geschreven of hebben ze een website. Begin niet met teveel duiven. Een 40 tal vliegduiven, jaarlijks een zelfde aantal jongen en 6 tot 8 kweekkoppels is een realistisch aantal en is voor de gemiddelde liefhebber goed te overzien. Maar je zou ervoor kunnen kiezen om het eerst eens met de helft te doen om het “vak” in de vingers te krijgen. Je laat dan het eerste jaar gewoon een afdeling leeg staan. Ook al heb je veel ruimte om hokken te bouwen, je moet je goed realiseren dat het aantal duiven dat je wilt gaan verzorgen, in verhouding moet zijn met de tijd die je daarvoor beschikbaar hebt. Stem je duivensport af op je drukste dagen dan heb je altijd duiven die goed verzorgd worden. Er overkomen je al doende genoeg onvoorziene gebeurtenissen en die kun je dan ook beter opvangen.

Ga op zoek naar een liefhebber die met ongeveer zo’n zelfde aantal speelt als waarmee jij hebt besloten om mee te gaan spelen. Het heeft niet zoveel zin om bij een liefhebber met enkele honderden duiven en al of niet een hokverzorger je licht op te gaan steken, of bij een kleine liefhebber met maximaal 20 oude duiven. Dit omdat de verschillen in tijdsinvestering en de benodigde hokruimte dan te groot zijn. Als de omstandigheden ongeveer gelijk zijn en er is een klik met de desbetreffende liefhebber, vraag hem of haar dan of je op hokbezoek mag komen. Bestudeer het hok of de hokken van de desbetreffende liefhebber en neem alles goed met de desbetreffende liefhebber door. Hoeveel duiven zitten er per m3, hoe groot zijn de diverse afdelingen, hoe groot de broedbakken en hoeveel zijn daar van geplaatst per afdeling? Hoe zit het met de verluchting? Zit er een ren of een spoetnik voor het hok?

Oriënteer je in deze fase in eerste instantie dus alleen op het hok. Hoe groot mag het worden? Hoeveel afdelingen heb je nodig? Beter een wat groter hok met weinig duiven, dan een klein hok met veel duiven. Overbevolking moet absoluut vermeden worden. Een kurkdroog hok met voldoende zuurstof en een goede ventilatie zijn van zeer groot belang. Luxe is niet nodig, dat is alleen mooi voor de baas, maar het hok moet wel doelmatig en efficiënt ingericht zijn. De stand van het hok is ook zeer zeker van belang. Een ligging met het voorfront naar het zuiden of zuidoosten heeft de voorkeur omdat dan het meest van de zon kan worden geprofiteerd. Maar het is geen noodzaak. Als je in jouw tuin alleen een hok kunt zetten met het voorfront naar het westen, is dat niet ideaal, maar met enige aanpassingen kan dat ook een prima hok zijn. Laat je vooral goed informeren door de liefhebber die je hebt uitgezocht en ga vervolgens bij nog een paar liefhebbers met verschillende typen hokken langs. Het is het beste om de hokken te beoordelen in het vliegseizoen en niet tijdens de herfst en de winter. Zoek ook eens op YouTube naar filmpjes over liefhebbers waarbij de hokken goed in beeld komen. Bijvoorbeeld de filmpjes van afdeling 10 en 11 over 2021 en 2022 (Topduif, Afdeling 10 laat het zien, Afdeling 11 draait door). Ook op de website van de duivensportbond staan een aantal filmpjes van de landelijke kampioenen 2022.

Als je eenmaal hebt bepaald wat voor hok je wilt hebben en hoe groot het wordt, sta je vervolgens voor de keuze om een tweedehands hok of nieuw hok te kopen of zelf een hok te bouwen. Wanneer je besluit om een nieuw hok aan te schaffen oriënteer je dan goed en bezoek enkele duivenhokkenbouwers, zodat je vergelijkingsmateriaal hebt. Er zijn in Nederland een aantal in duivenhokken gespecialiseerde bedrijven. Op deze startpagina zijn een aantal  links opgenomen van duivenhokkenbouwers https://duivensport.startbewijs.nl/ Tweedehands duivenhokken worden veel aangeboden. Kun je een hok kopen waarop goed is gevlogen is dat uiteraard geen garantie, maar wel een indicatie dat er niet van alles met het hok mis is. De plaats waar het hok komt te staan is ook beslist van invloed. Dikwijls zal je aan een tweedehands hok nog wel het nodige moeten aanpassen.
Meerdere malen heb ik hokken gezien die potdicht zaten met slechts een paar kleine raampjes en nauwelijks ventilatie. Aan de conditie van de duiven was dit zeer goed te zien. Het spreekt vanzelf dat op dergelijke hokken niet goed zal worden gepresteerd. Duiven op een dergelijk hok gezond zien te houden zal al een hele toer worden. Maar ook voor je eigen gezondheid is het van groot belang dat je je zelf goed voelt als je in het duivenhok bent. Zorg voor een behaaglijke sfeer. Zorg ervoor dat het niet stoffig is en je moet er geen duiven ruiken. Duivenstof allergie komt nogal eens voor en dat moet je te allen tijde zien te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. De ervaring leert dat duiven prima presteren op vrij open hokken. Het geeft een goed klimaat voor mens en dier. Duiven in open hokken blijven gemakkelijker gezond en met een volière voor het hok zijn ze meer in contact met de omgeving. Dat geeft duiven die rustiger zijn in de omgang omdat ze niet overal van schrikken. Verder kennen ze eerder natuurlijke vijanden en een volière heeft ook voordelen bij het geven van een bad.

Andere zaken die ook van belang zijn bij het plaatsen van een duivenhok zijn o.a. de eisen die de gemeente of woningbouwvereniging stellen aan een duivenhok. Soms wordt het houden van postduiven door de woningbouwvereniging uitgesloten. Dan is duiven bij huis houden dus geen optie. Ook zijn er woningbouwverenigingen die slechts een klein hokje met ruimte voor niet meer dan 6 koppels accepteren. In zo’n geval wordt het erg moeilijk om met enige kans op succes aan wedvluchten deel te nemen. De opstelling/houding ten opzichte van een buurman/buurvrouw met postduiven is heel bepalend. Wanneer buren er op tegen zijn dat je duiven wil gaan houden zal er op heel veel plaatsen door de gemeente of woningbouwvereniging geen toestemming worden gegeven om een hok te plaatsen. Dus zorg ervoor dat je de buren bij je plannen betrekt (onjuiste beelden over poepende duiven kunnen erg hardnekkig zijn, het is verstandig om deze beelden in een vroeg stadium te ontkrachten).

Samenvattend:
1. Voordat je besluit om een hok bij je woning te plaatsen informeer eerst bij de gemeente en bij een huurhuis ook bij de woningbouwvereniging of er op jouw adres duiven mogen worden gehouden. Informeer ook bij de buren of er weerstand tegen jouw plannen bestaat.
2. Maak vervolgens een keuze voor een discipline / spelsoort en met hoeveel duiven je daarop wilt spelen. Check bij clubgenoten of je keuze realistisch is.
3. Zoek een liefhebber die goed presteert op deze discipline en die dat met een zelfde aantal duiven doet. Vervolgens maak je een studie van zijn hok en neem dat als voorbeeld voor je plan van aanpak.
4. Ga vervolgens op onderzoek uit naar een soortgelijk hok. Bepaal of dit nieuwbouw of tweedehands gaat worden. Oriënteer je daarnaast goed op duivenhokken, zowel bij een aantal liefhebbers thuis als via video’s, filmpjes en bij duivenhokkenbouwers.

Wordt vervolgd.

Basis Duivensport - 3

De columns worden goed gelezen en niet alleen door beginners. Vanuit diverse hoeken krijg ik positieve reacties en input aangeleverd. Inmiddels heb ik een heel clubje beginners die mij van input voorziet. Een deel daarvan leest het Spoor niet of krijgt het pas veel later via anderen. Dat betreft vooral jeugdleden en leden die het financieel niet al te breed hebben. Dat die laatste groep nog redelijk groot is realiseer ik me nu eens temeer omdat ik de afgelopen week met een aantal van hen contact had via de telefoon of een ander communicatiekanaal. Een van hen is een 16-jarige scholier die in de weekenden vakken vult in een supermarkt om zijn duiven en andere hobby’s te kunnen bekostigen. Hij gaf aan dat hij zonder de support van zijn opa (ook duivenliefhebber) en de club (eerste 10 duiven gratis inkorven) misschien zelfs wel geen duiven meer had omdat deze hobby een flinke hap uit zijn budget neemt. Hij voetbalt ook en wil in het weekeinde ook wel eens met vrienden uit. Het is constant een keuze maken waaraan hij zijn geld besteed, zo gaf hij aan. Of hij dan een verstandige keuze maakt is de vraag. Misschien doet deze jongen er wel wijzer aan om zich eerst op het voetballen en uitgaan te richten en over een paar jaar opnieuw met duiven te beginnen en het dan wel goed aan te pakken. Succesvol in de duivensport zal je niet worden als je daar niet voldoende middelen (tijd en geld) voor (over) hebt.

Hoe te beginnen? (3) – Inrichting van het hok
In de vorige column heb ik uitgebreid beschreven welke stappen je het beste kan ondernemen om een goed hok neer te zetten of aan te schaffen. En dan staat het hok er maar het is nog leeg. Als het een bestaand hok is wat je hebt overgenomen dan is het vaak ook al ingericht met broedbakken en zitschapjes. In het geval van een nieuw hok moet het nog volledig worden ingericht. Maar ook wanneer het al ingericht is kan een herindeling noodzakelijk zijn. De inrichting is namelijk deels afhankelijk van het soort spel dat je gaat spelen. Houdt het in eerste instantie simpel is mijn advies. Duivensport moet je leren en dat gaat net als met zwemmen. Je springt niet in één keer meteen in het diepe.

Inmiddels heb je een aantal bezoeken afgelegd aan liefhebbers die op dezelfde discipline spelen als waar jij je op gaat richten. Het is belangrijk dat die in ongeveer dezelfde situatie als jij zitten qua beschikbare tijd en ruimte. Iemand met een zolderhok, of een hok in een schuur of garage als voorbeeld nemen als je zelf alleen maar ruimte hebt voor een hok in de tuin, zou ik dan ook zeker niet aanraden. Zoek in dat laatste geval echt naar iemand die eveneens een tuinhok heeft van ongeveer dezelfde grootte als dat wat jij nu hebt staan. Exact kopiëren zal zelden lukken. In de omstandigheden bij jou kan alles anders zijn. Let daarom op de details en vraag waarom deze liefhebber bepaalde keuzes heeft gemaakt.

Uitgaande van het voorbeeld uit de vorige column van 40 vliegduiven, 6 tot 8 kweekkoppels en 40 jongen heb je een hok neergezet van 8m x 2m verdeeld in 4 afdelingen. 1 afdeling bevat de kweekduiven. 1 afdeling voor de jongen en op de andere 2 afdelingen bevinden zich de vliegduiven. Voor het gemak gaan we ervan uit dat de afdelingen even groot zijn. Op een afdeling van 2m x 2m x 2m is ruimte voor maximaal 32 duiven uitgaande van 4 duiven per m3. Dat betekent dat de kweekduiven met 8 koppels ruimte genoeg hebben. Je zou er dan ook voor kunnen kiezen om de kweekafdeling smaller te houden bijvoorbeeld 120 cm breed. In dat geval zou je bijvoorbeeld het jonge duivenhok 80 cm breder kunnen maken, zodat je wat meer ruimte voor jonge duiven hebt. Je zult ervaren dat dit geen luxe is, daar er zeker de eerste jaren waarschijnlijk nogal wat jonge duiven verloren zullen gaan.
Bij de indeling van het hok ligt het voor de hand dat je de kweekafdeling alleen van binnenuit kunt benaderen om de kans op ontsnappen van duiven die niet losvliegen tot een minimum te beperken. Maak de duivinnenafdeling naast de afdeling voor jonge duiven. Dat geeft je de mogelijkheid om later de jongen gemakkelijk op weduwschap te spelen.

Het verdient aanbeveling om de hokken van binnen te witten met witkalk. Voordelen van hiervan zijn dat witkalk een vocht absorberende werking heeft en mede daardoor zorgt voor een droge ruimte. Parasieten als luizen en mijten overleven slecht in droge ruimten en daarnaast geeft witkalk altijd wit af zodat bijvoorbeeld bloedluizen die door hun huid ademen, zullen verstikken als ze door de kalk lopen.  Witkalk sluit bovendien naden en kieren goed af die een broedplaats voor ongedierte zijn. Daarnaast houdt het witsel ook de uitstoot van lijm uit plaatmateriaal op warme dagen tegen. Als laatste positieve eigenschap hebben gewitte hokken een heldere uitstraling. Duiven reageren op licht en heldere hokken zorgen ook voor een fijn lichtklimaat. Er zijn diverse soorten witkalk te koop voor duiven en pluimveeverblijven. Vervolgens is het belangrijk om een keuze te maken wat te doen met de vloer. Dagelijks krabben, een bodembedekking als stro, kattenbakkorrel, beukensnippers of maiskolven, of roosters op de vloer. Overal zitten voordelen en nadelen aan. Overleg hierover met de liefhebbers, mentoren die je hebt uitgezocht en weeg de voor- en nadelen af aan je eigen situatie.

Een afdeling van genoemde grootte voor de vliegduiven kan dus maximaal 16 koppels  bevatten. Broedbakken heb je in alle maten, maar je moet uiteraard zo efficiënt mogelijk met de beschikbare hokruimte omgaan. Wanneer je handig bent en voldoende tijd ter beschikking hebt kun je broedbakken zelf maken. In dat geval kun je de broedbakken verdelen over de breedte van de desbetreffende afdeling. Wanneer je nieuwe of 2e hands broedbakken aanschaft ben je uiteraard afhankelijk van de maten die de verkoper aanbiedt. In dit voorbeeld zullen dat broedbakken van 60 of 65 cm breed moeten zijn. Je kunt voor voorbeelden op de website www.duivenbakken.nl kijken, maar er zijn nog veel meer websites waarop broedbakken worden aangeboden. Er zijn diverse typen broedbakken. Aan ieder type broedbak zitten voor- en nadelen. Ook het prijskaartje varieert flink. Overleg met je mentor en de gebruikers van de diverse soorten broedbakken over de voor- en nadelen en maak een keuze die bij jouw omstandigheden (spelsysteem en financiële situatie) past.

Tweedehands broedbakken worden er ook veel aangeboden. Uiteraard kan dat flink kostenbesparend zijn. Evenals dit geldt voor een tweedehands duivenhok, zal je deze broedbakken ook goed moeten schoonmaken en ontsmetten. Het gebruik van een ontsmettingsmiddel in combinatie met de brander is aan  te bevelen. Er zijn diverse ontsmettingsmiddelen specifiek voor dierenverblijven in de handel. Een veel gebruikt en goed middel in duivenhokken is Virkon-S. Even laten inwerken en daarna afnemen en dan met de brander erdoor.

Tot slot adviseer ik om het hok zo in te richten dat je het zoveel mogelijk naar je hand kunt zetten en je mogelijkheden kan creëren om de situatie naar de omstandigheden aan te passen. Hieronder een aantal voorbeelden waar ik in latere hoofdstukken op terug zal komen:
- Ramen die open kunnen en waar een inzetraam van windbreekgaas voor gezet kan worden
- Een rennetje of erker voor het hok waarin je de duiven kunt laten baden
- Een verwarmingsplaatje om het hok behaaglijk te maken in het kille voorjaar zodat de duiven na een vlucht met kopwind en regen weer snel kunnen herstellen
- Schuiven in het plafond om de luchtstromen te beheersen
- Rolgordijnen of luiken zodat je de afdelingen gemakkelijk kunt verduisteren. Voor het jonge duivenspel noodzakelijk. En het is gemakkelijk met het pakken van de duiven en bij erg warm weer.
- Lampen die je per afdeling kunt schakelen. Dat geeft je de mogelijkheid om duiven apart bij te lichten. Je oude duiven tijdens het seizoen of je kweekduiven in de winter.

Samenvattend:
1. Reinig en ontsmet tweedehands hokken en broedbakken en wit de wanden met witkalk.
2. Maak een keuze voor de juiste hokindeling, afhankelijk van het door jou gekozen spelsysteem.
3. Richt het hok zo in dat je het zoveel mogelijk naar je hand kunt zetten
4. Maak een keuze om dagelijks de vloeren te krabben of een bodembedekking die bij jouw situatie past en waarbij je je prettig voelt.
5. Oriënteer je op de verschillende typen broedbakken en maak vervolgens een keuze voor type en grootte.

Wordt vervolgd.