BOEKENLIJST

De onderstaande boekenlijst heb ik kort na mijn start met de-duivencoach.nl op mijn website geplaatst omdat ik erg veel vragen kreeg over basale zaken waarop de antwoorden in menig duivenboek te vinden zijn. Veel van deze boeken zijn voor een paar euro op internet te vinden. Bijvoorbeeld via de volgende sites www.veilingkijker.nl/postduiven_boeken.html of op www.boekwinkeltjes.nl. Op 4 oktober 2019 heb ik deze lijst geactualiseerd en tevens heb ik de boeken die ik zelf bezit geel gearceerd omdat ik ook regelmatig gevraagd word of ik een bepaald boek bezit. Overigens dat ik een boek bezit wil niet zeggen dat ik het verkopen wil. Alleen dubbele exemplaren verkoop of ruil ik.

ALGEMENE DUIVENBOEKEN / BOEKEN OVER WILDE & TROPISCHE DUIVEN

1.            De duivenvriend - J. H. Beekman

2.            Duiven, sieraad en plaag - W.J. Doude van Troostwijk (AO Reeks)

3.            Nederlandse duiventillen – H. Giezen-Nieuwenhuys

4.            De Lachduif - Hein van Grouw

5.            Lucht op Plat - Thor Hendriks

6.            Wilde duiven van de wereld - Wilfried Lombary

7.            Kijk, een duif - Jan Luchtmeijer

8.            Duiventillen in Drenthe - H.M.Luning

9.            Duiven - Maaike Luitwieler

10.          Tropische duiven – R. v.d. Mark

11.          Duiven in de volière – J. Nicolai

12.          Diamantduiven als hobby - H. Slijkhuis

13.          Duiven houden - C.A.M. Spruijt

14.          Op Safari in de Stad - Duif - Isabel Thomas

15.          Prisma Duivenboek – Thijs Vriends           

POSTDUIVEN

1.         Duivensport op hoger plan – Jan Aerts

2.         Een halve eeuw met duiven - Jan Aerts

3.         Gij en ik over duiven – Jan Aerts

4.         Vlucht naar de top - Jan Aerts

5.         Hoe wij ze spelen - Jan Aerts & L. Vermeijen

6.         Hoe wij ze keuren - Jan Aerts & L. Vermeijen

7.         Credo voor de duivenmelkers - Edward Baeten

8.         De witte veer - 100 jaar duivensport - Edward Baeten

9.         Duivenlatijn - Edward Baeten

10.       El Sham - Paarden of duiven : hun bloed liegt nooit - Edward Baeten

11.       Foksystemen met beroemde rassen - Edward Baeten

12.       Praktische raadgevingen voor duivenliefhebbers - Edward Baeten

13.       Spelen met jonge duiven - Edward Baeten

14.       Succes in de duivensport - Edward Baeten 

15.       Van start tot finish - Edward Baeten

16.       Voeding van de weduwnaars - Edward Baeten

17.       Volledig handboek der moderne duivensport – Jos Baeten

18.       Duifje Dex - Renate van Beusekom

19.       Uiterlijke kenmerken van Crackduiven - Gert Jan Beute

20.       Glashelder – Gert Jan Beute

21.       Houdt ze gezond - Prof F. de Becker

22.       Gewaarborgde keurmethode voor reisduiven - Jules de Bleeckere

23.       Duivensport en wetenschap (Met meer kennis naar meer sportgenoegen) – Ir. P. Blondeel

24.       Rationele voeding van de postduif - J.C. Bom

25.       Duivenziekten en haar bestrijding – J.C. Bom

26.       Terug naar de basis - Peter Boskamp

27.       Duiven gezond houden – Peter Boskamp

28.       De kunst van het Kweken - Steven van Breemen & Prof. A. Anker

29.       Weduwschap met doffers en duivinnen – R. Breman

30.       Zo Moeder Zo Zoon - H. Breuer

31.       Zo Vader Zo Zoon - H. Breuer

32.       Moderne Duivensport - H. Breuer

33.       Postduivenspreekuur deel I t/m VI - Drs. C.J. v.d. Brink

34.       Duiven houden, ja natuurlijk - Th. Zwanenburg & T. v.d. Brink

35.       Postduiven (Praktische handleiding voor liefhebbers en kwekers) - Toni Brüggemann

36.       Topduiven onder het keurend oog - Frans Bungeneers

37.       Het Ras v.d. Wegen - Machiel Buijk

38.       Jan Aarden en de geschiedenis van de Nederlandse fondduif - Machiel Buijk & Sjra Hendriks

39.       Kampioen met VLEUGELKENNIS - André Christiaens

40.       Duivensport van dag tot dag - A. Christiaens

41.       Hoe Standhouden deel I (Duiven gezond houden en goed laten presteren)

            – André Christiaens

42.       Hoe Standhouden deel II (Duiven gezond houden en goed laten presteren)

            - André Christiaens

43.       Ik de veroordeelde - A. Christiaens

44.       Karel Meulemans (Het volledige verhaal van een legendarisch duivensportliefhebber)

            – Frank Daelemans

45.       De Weg naar het Succes - Jules Dehantschutter

46.       Een discussie over de enting tegen paratyfus - Diergeneeskundig Laboratorium Amerongen

47.       Opdat uw duiven zouden winnen - V. Domicent

48.       Sterke duiven op een gezond hok - Gust. Ducheyne

49.       Terug in de Tijd - deel 1 - Gerard Duijn (NPOrgaan)

50.       Terug in de Tijd - deel 2 - Gerard Duijn (NPOrgaan)

51.       Terug in de Tijd - deel 3 - Gerard Duijn (NPOrgaan)

52.       Terug in de Tijd - deel 4 - Gerard Duijn (NPOrgaan)

53.       De moderne duivencoach – Ton Ebben & Leo v.d. Waart

54.       Postduiven – Ton & Falco Ebben

55.          Een bevlogen passie - Duivensport in de Kempen – Erfgoed (Jan Matthe)

56.          De duif in het Zoeklicht - R. Frijlink

57.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif - J. Gallez

58.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 2 - J. Gallez

59.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 3 - J. Gallez

60.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 4 - J. Gallez

61.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 5 - J. Gallez

62.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 6 - J. Gallez

63.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 7 - J. Gallez

64.          101 Methoden om kampioen te worden en te blijven - Jules Gallez

65.          101 Methoden 2 - J. Gallez

66.          101 Methoden 3 - J. Gallez

67.          101 Methoden 4 (Dagboek van John Lambrechts) - J. Gallez

68.          101 Methoden deel 5 Topgeheimen - Jules Gallez

69.          101 Methoden deel 6 Succesrijke methoden - Jules Gallez

70.          Wenken voor Duivenliefhebbers - Jules Gallez

71.          Methoden en Geheimen - René Genette

72.          Passie voor de duivensport ll - David Glover/Marie Beaumont

73.          Compleet handboek van de duivensport - David Glover/Marie Beaumont

74.          Duif en wetenschap in DUIVENVARIA - Prof. dr.G. van Grembergen en G. Smedts

75.          Plagen op het duivenhok - Dr. L. Geurden

76.          Genetica bij duiven – H. van Grouw & J. de Jong

77.          Van Koos de duivenmelker - Koos Haagberg / G.J. de Hoogh

78.          Grote Fond in Nederland - J.B. Hendriks

79.          Handboek Postduiven – Jan Hermans

80.          Het grote Postduivenboek - A. v.d. Hoek/Prof.Dr. G. van Gremsbergen/J. Hermans

81.          Enkele aspecten betreffende het orientatie- en navigatievermogen van de postduif

               –  Jan Van Der Heul

82.          Dertig jaar succesrijk duiven keuren - Maurice van Herck

83.          De Vier Jaargetijden - M. Joseph Heuskin

84.          Bertie Camphuis - Rene Hidding

85.          Voeding, voeder, vitaminen en duiven - A. v.d. Hoek

86.          Op weg naar huis (Het ene doen en het andere niet laten) - Arie v.d. Hoek

87.          Op weg naar huis (Bij het uitslaan van de klokken) - Arie v.d. Hoek

88.          Op weg naar huis (Een goede melker is belangrijker dan de duiven) - Arie v.d. Hoek

89.          Op weg naar huis (Dat zeggen ze nou wel, maar ik geloof het niet) – Arie v.d. Hoek

90.          Graan en water - A. v.d. Hoek

91.          De studie der oogkenmerken bij reisduiven" - Josef Hofmann

92.          Duivenbluf – M. Hauben

93.          Winstgevende Trucjes - S. de Jong

94.          Duivensport Aktueel - K.B.D.B.

95.          De Beginneling - Frans Kreydt

96.          De duivensport (Handleiding voor beginnelingen) – H. Kruijt

97.          In vogelvlucht naar de top - Jan Chr. Kruithof/Dirk Zoland

98.          Geheimen en successen - Hans Eijerkamp en zonen onthullen... - Jan Chr. Kruithof

99.          Weduwschap in ieders bereik - Lab. Colombine

100.       Houdt ze gezond - Lab. Nobilis-Verapharm

101.       De Postduif - Dr J. Lahaye en Dr E. Cordiez

102.        Doffers en duivinnen - John Lambrechts

103.        Koppelen, kweken en spelen - John Lambrechts

104.       Rasverbetering van postduiven - John Lambrechts

105.       Van ei tot kampioen - John Lambrechts

106.       Ogen in kleur - John Lambrechts

107.       Wetenschappelijke Duivensport - Henry Landercy

108.        Al de Geheimen van de Duivensport - Henry Landercy

109.        Kunst en stiel - Henry Landercy

110.        Moderne methodes - Hendry Landercy &  N. de Scheemaecker

111.        Na 70 jaar duivensport - Henry Landercy

112.        Nieuwe geheimen van de Duivensport – Henry Landercy

113.        Revolutionaire methodes in het duivenspel – Henry Landercy

114.        Stootmethodes in de duivenliefhebberij - Henry Landercy

115.        Vooruitstrevende duivenliefhebberij – Henry Landercy

116.        De beroepsspelers kloppen maar hoe – Hendry Landercy

117.        Geld verdienen al spelend met de duiven - Hendry Landercy

118.        Ontplofmethodes - Hendry Landercy

119.        Duivensport der toekomst – Hendry Landercy

120.        Het meesterschap in de duivensport – Henry Landercy

121.        Het volmaakte geheim in zake kennis van Reis- en Kweekduiven - Frans van Linden

122.        Technische Studie over de Postduif - C.G. van der Linden

123.        101 Vragen aan Dierenarts - Henk Lommers

124.        Arras-Orleans-Bourges-Barcelona – Antoon Malfait/G. Werquin

125.        Bewust duivenmelken - Antoon Malfait

126.        De begeleiders maken zich klaar, deel 1 - Antoon Malfait

127.        De begeleiders maken zich klaar, deel 2 - Antoon Malfait

128.        Duivensport een veelarmenkruispunt - Antoon Malfait

129.        Duiven en haar verzorging - H.K.G.W. van Mens

130.        Houden van Postduiven - Heim Meijerink (uitgave NPO)

131.        De Postduif - G.J.D. Mingelen

132.        Postduiven - G.J.D. Mingelen

133.        Zak-Encyclopedie voor de Postduivensport -G.J.D. Mingelen

134.        Postduivensport (jaarboek 1987) – A. Moeskops

135.        Voedingsadviezen voor uw Postduiven – Willem Mulder

136.        Een gevleugelde liefhebberij - de wondere wereld van de duivensportcultuur – Bart de Nil

137.        Duiven Melken als Hobby - Dr. K. van Noppen

138.        Wat vrouwen niet (mogen) weten over de duivensport - Jaak Nouwen

139.        Duivensport als hobby - Jaak Nouwen

140.        Van Rotsduif tot Postduif - Ornithophilia

141.        't Postduivenoog als kwaliteitsobject - Ornithopharma (gebr. Oomens)

142.        De duif van dag tot dag - Léon Petit

143.        Duivenkweek en duivensport - Léon Petit 

144.        Om kampioen te worden en te blijven - Léon Petit

145.        Nestspel en konditie - Léon Petit

146.        Het weduwschapsspel - Protector

147.        Willen is kunnen - Reporter Gerry

148.        A B C van de duivenmelker - Roger Quick

149.        Duivensport Totaal - Roger Quick

150.        Het Nederlandse Postduivenboek - N. Robeerts

151.        De Postduif – J.H.D. Roodenburg

152.        Uit de praktijk – A. Roodhooft

153.        Het beste van Ad Schaerlaeckens  deel 1 - Ad Schaerlaeckens

154.        Het beste van Ad Schaerlaeckens  deel 2 - Ad Schaerlaeckens

155.        Gebr. Janssen - Arendonk (Beroemdste duivenliefhebbers aller tijden) - Ad Schaerlaeckens

156.        De kampioenenparade talloze reportages van Grote Belgische duivenkampioenen – A.S.

157.        Herkennen en Verzorgen van Kampioensduiven – Gerard Schalkwijk

158.       Wetenswaardigheden om kampioen te worden en te blijven - Noël De Scheemaecker

159.       Vriend Duivenliefhebber - Noël De Scheemaecker

160.       Strijd om Duiven - A. Scheygrond (AO reeks nr 334)

161.       Gezonde duiven – L. Schrag

162.       Door juiste voeding meer succes!! - Ing. H. Sloot

              Paramyxo bij duiven - J.v.d. Sluis

163.       Het wereldberoemde hok Gerard & Michel Vanhee - Thomas L. Smith

164.       Het geheim der keuring van de duiven - Dr. Solfert

165.       De postduif van A - Z. - C.A.M. Spruijt

166.       De Postduivenrassen - C.A.M. Spruijt

167.       Practische Duiventeelt - C.A.M. Spruijt

168.       Onze Duiven (houden, huisvesten en verzorgen) - C.A.M. Spruijt

169.       Raskenmerken - C.A.M. Spruyt

170.       Moderne inzichten in de postduivensport - Dr. J. Stam

171.       Het handboek voor de duivensport - Dr. J.W.E. Stam J.W.E. & Drs. J. Van Der Sluis

172.       Wordt keurder op eigen hok - R. van Steenberghe

173.       Duivenziekten - J.P. Stosskopf

174.       Vademecum Duivenproducten - J.P. Stosskopf

175.       Natuurlijke invloeden op wedstrijdvluchten met reisduiven - H. Tamboryn

176.       Veertig jaar praktijk als duivenliefhebber - Jacques Tournier

177.       Duivenliefhebberij en Praktijk - Jacques Tournier

178.       De kenmerken der vleugels  - Charles Vanderschelden

179.       Duivenliefhebberij 1938 - 1939 - G. Vanderbusche

180.       Erfelijke kwaliteiten bij postduiven - Victor Vansalen

181.       Vitaminen en doping - Victor Vansalen

182.       Vleugelkwaliteiten bij sportduiven - Victor Vansalen

183.       Kampioenen onthullen - Victor Vansalen

184.       Kampioenen klappen uit de biecht - Victor Vansalen

185.       Ziekten, tekorten en remedies - Victor Vansalen

186.       Zó kweken & spelen kampioenen - Victor Vansalen

187.        Fit en Gezond - Victor Vansalen

188.       Snipperingen - Louis Vermeyen

189.       Internationaal oogteken bij wedstrijdduiven - Brian Vickers

              Paramyxovirusziekte bij duiven - H. Vindevogel / J.P. Duchatel

190.       Postduiven: voeding/verzorging/huisvesting/wedvlucht - Bert Visser

191.       Gezondheidszorgen bij de sportduif - Rik Vrancken

192.       Groten wijzen de weg - Rik Vrancken

193.       Snellere duiven – Rik Vrancken

194.       Het Ras Janssen van Arendonk - Piet de Weerd

195.       Lente, Zomer, Herfst en Winter deel 1 - Piet de Weerd

196.       Lente, Zomer, Herfst en Winter deel 2 - Piet de Weerd

197.       Renpaarden van het Luchtruim - Piet de Weerd

198.       Suizende vleugels – André Vanbruane en de Weerd

199.       Welzijn van duiven sleutel tot succes - J.F.G.M. Wiertz

200.       De Volmaakte Duivenliefhebberij - Sylvain Wittouck

              De oriëntatie van trekvogels en postduiven - C.G. van Wijk

201.       Het totale weduwschap - Hans Zurhöfer 

SIERDUIVEN

1.          De Sierduif - J. de Jong & N. van Benten

             75 Jaar Friesche Sierduiven Club - W. de Boer e.a.

2.          Onze Trommelduiven - Ton Brouwers

3.          De Sierduif - Rob Dekker & Dick Hamer

4.          Sierduiven in Kleur - C.S. van Gink

5.          De Malthezer Kipduif - Peter Goossens

6.          Onze Sierduiven 1 & 2 = H.W. Logman

7.          Moderne Duiventeelt - R. v.d. Mark

8.          Nederlandse Hoogvliegers & Oud Hollandse Tuimelaars - A. S. Heijboer & R. v.d. Mark

9.          Sierduiven - R. v.d. Mark

10.        De Nederlandse Sierduivenrassen = R. v.d. Mark

11.        De kleurduivenrassen - R. v.d. Mark

12.        Leidraad voor Sierduivenfokkers - R. v. d. Mark

13.        Sierduiven als liefhebberij - R. v.d. Mark

14.        Elseviers Duivengids - A. McNeillie

15.        Sierduiven - B. Mulder & J. de Jong

16.        Sierduiven - W. Palleske

17.        Sierduiven - A. Rijs

18.        De 500 mooiste duivenrassen van A tot Z - H.J. Schille

19.        Sierduiven - J. Schutte

20.        De kleurduiven - C.A.M. Spruyt

21.        De kropper rassen - C.A.M. Spruyt

22.        De Structuurduiven - C.A.M. Spruyt

23.        De Tuimelaar rassen - C.A.M. Spruyt

24.        Duiven houden -C.A.M. Spruyt & H. Th. Moezelaar

25.        Leren houden van levend erfgoed / Sierduiven - SZH

 

 

de-duivencoach.nl (K.v.K 01166256)  |  info@de-duivencoach.nl