Wat anderen zeggen over selecteren

Op de pagina "beoordelen/selectie" heb ik al aangegeven dat wie het selecteren onder de knie heeft één van de belangrijkste sleutels die leiden tot succes in de duivensport, in handen heeft. Ik durf gerust te stellen dat het merendeel van de duivenliefhebbers deze sleutels niet in handen heeft. Dat hoeft echter geen enkel beletsel te zijn om topprestaties in de duivensport te behalen. Er lopen in de duivensportwereld namelijk best een redelijk aantal mensen rond die hun sporen verdiend hebben in de duivensport, misschien en vooral omdat ze kunnen selecteren. Sommigen zijn heel bekend en anderen wat minder of helemaal niet. Een aantal van hen zal tegen een meestal redelijke vergoeding of soms gratis in veel gevallen bereid zijn om uw duiven te selecteren. Onder hen zijn schrijvers van columns en liefhebbers die over dit onderwerp op hun eigen website heel zinnige dingen zeggen. Op de subpagina's hieronder bespreek ik boeken of artikelen waarin interessante zaken m.b.t. dit onderwerp worden beschreven. Mijn eigen visie hierop is in de meeste gevallen hierin verwerkt. Soms neem ik met toestemming van de schrijver, de letterlijke tekst over.

de-duivencoach.nl (K.v.K 01166256)  |  info@de-duivencoach.nl