Wat anderen zeggen over coaching

Over coaching van duivenliefhebbers is niets specifieks geschreven, maar wel zijn er velen die tips en aanwijzingen geven. Je zou hen als leermeesters kunnen beschouwen. Op de subpagina's hieronder bespreek ik leerzame artikelen. Mijn eigen visie hierop is in de meeste gevallen hierin verwerkt. Soms neem ik met toestemming van de schrijver, de letterlijke tekst over.

de-duivencoach.nl (K.v.K 01166256)  |  info@de-duivencoach.nl