BOEKENLIJST

De onderstaande boekenlijst heb ik kort na mijn start met de-duivencoach.nl op mijn website geplaatst omdat ik erg veel vragen kreeg over basale zaken waarop de antwoorden in menig duivenboek te vinden zijn. Veel van deze boeken zijn voor een paar euro op internet te vinden. Bijvoorbeeld via de volgende sites www.veilingkijker.nl/postduiven_boeken.html of op www.boekwinkeltjes.nl. Op 13 maart 2016 heb ik deze lijst geactualiseerd en tevens heb ik de boeken die ik zelf bezit geel gearceerd omdat ik ook regelmatig gevraagd word of ik een bepaald boek bezit. Overigens dat ik een boek bezit wil niet zeggen dat ik het verkopen wil. Alleen dubbele exemplaren verkoop of ruil ik.

ALGEMENE DUIVENBOEKEN / BOEKEN OVER WILDE & TROPISCHE DUIVEN

1.            De duivenvriend - J. H. Beekman

2.            Duiven, sieraad en plaag - W.J. Doude van Troostwijk (AO Reeks)

3.            Nederlandse duiventillen – H. Giezen-Nieuwenhuys

4.            De Lachduif - Hein van Grouw

5.            Lucht op Plat - Thor Hendriks

6.            Wilde duiven van de wereld - Wilfried Lombary

7.            Kijk, een duif - Jan Luchtmeijer

8.            Duiventillen in Drenthe - H.M.Luning

9.            Tropische duiven – R. v.d. Mark

10.          Duiven in de volière – J. Nicolai

11.          Diamantduiven als hobby - H. Slijkhuis

12.          Op Safari in de Stad - Duif - Isabel Thomas

13.          Prisma Duivenboek – Thijs Vriends           

POSTDUIVEN

1.         Duivensport op hoger plan – Jan Aerts

2.         Een halve eeuw met duiven - Jan Aerts

3.         Gij en ik over duiven – Jan Aerts

4.         Vlucht naar de top - Jan Aerts

5.         Hoe wij ze spelen - Jan Aerts & L. Vermeijen

6.         Hoe wij ze keuren - Jan Aerts & L. Vermeijen

7.         Credo voor de duivenmelkers - Edward Baeten

8.         De witte veer - 100 jaar duivensport - Edward Baeten

9.         Duivenlatijn - Edward Baeten

10.       El Sham - Paarden of duiven : hun bloed liegt nooit - Edward Baeten

11.       Foksystemen met beroemde rassen - Edward Baeten

12.       Praktische raadgevingen voor duivenliefhebbers - Edward Baeten

13.       Spelen met jonge duiven - Edward Baeten

14.       Succes in de duivensport - Edward Baeten 

15.       Van start tot finish - Edward Baeten

16.       Voeding van de weduwnaars - Edward Baeten

17.       Volledig handboek der moderne duivensport – Jos Baeten

18.       Uiterlijke kenmerken van Crackduiven - Gert Jan Beute

19.       Glashelder – Gert Jan Beute

20.       Houdt ze gezond - Prof F. de Becker

21.       Gewaarborgde keurmethode voor reisduiven - Jules de Bleeckere

22.       Duivensport en wetenschap (Met meer kennis naar meer sportgenoegen) – Ir. P. Blondeel

23.       Rationele voeding van de postduif - J.C. Bom

24.       Duivenziekten en haar bestrijding – J.C. Bom

25.       Terug naar de basis - Peter Boskamp

26.       Duiven gezond houden – Peter Boskamp

27.       De kunst van het Kweken - Steven van Breemen & Prof. A. Anker

28.       Weduwschap met doffers en duivinnen – R. Breman

29.       Zo Moeder Zo Zoon - H. Breuer

30.       Zo Vader Zo Zoon - H. Breuer

31.       Moderne Duivensport - H. Breuer

32.       Postduivenspreekuur deel I t/m VI - Drs. C.J. v.d. Brink

33.       Duiven houden, ja natuurlijk - Th. Zwanenburg & T. v.d. Brink

34.       Postduiven (Praktische handleiding voor liefhebbers en kwekers) - Toni Brüggemann

35.       Topduiven onder het keurend oog - Frans Bungeneers

36.       Het Ras v.d. Wegen - Machiel Buijk

37.       Jan Aarden en de geschiedenis van de Nederlandse fondduif - Machiel Buijk & Sjra Hendriks

38.       Kampioen met VLEUGELKENNIS - André Christiaens

39.       Duivensport van dag tot dag - A. Christiaens

40.       Hoe Standhouden deel I (Duiven gezond houden en goed laten presteren)

            – André Christiaens

41.       Hoe Standhouden deel II (Duiven gezond houden en goed laten presteren)

            - André Christiaens

42.       Ik de veroordeelde - A. Christiaens

43.       Karel Meulemans (Het volledige verhaal van een legendarisch duivensportliefhebber)

             – Frank Daelemans

44.        De Weg naar het Succes - Jules Dehantschutter

45.        Sterke duiven op een gezond hok - Gust. Ducheyne

46.        Terug in de Tijd - deel 1 - Gerard Duijn (NPOrgaan)

47.        Terug in de Tijd - deel 2 - Gerard Duijn (NPOrgaan)

48.        Terug in de Tijd - deel 3 - Gerard Duijn (NPOrgaan)

             Terug in de Tijd - deel 4 - Gerard Duijn (NPOrgaan)

49.        De moderne duivencoach – Ton Ebben & Leo v.d. Waart

50.          Postduiven – Ton & Falco Ebben

51.          Een bevlogen passie - Duivensport in de Kempen – Erfgoed (Jan Matthe)

52.          De duif in het Zoeklicht - R. Frijlink

53.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif - J. Gallez

54.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 2 - J. Gallez

55.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 3 - J. Gallez

56.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 4 - J. Gallez

57.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 5 - J. Gallez

58.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 6 - J. Gallez

59.          De Geschiedenis van de Belgische Reisduif 7 - J. Gallez

60.          101 Methoden om kampioen te worden en te blijven - Jules Gallez

61.          101 Methoden 2 - J. Gallez

62.          101 Methoden 3 - J. Gallez

63.          101 Methoden 4 (Dagboek van John Lambrechts) - J. Gallez

64.          101 Methoden deel 5 Topgeheimen - Jules Gallez

65.          101 Methoden deel 6 Succesrijke methoden - Jules Gallez

66.          Wenken voor Duivenliefhebbers - Jules Gallez

67.          Methoden en Geheimen - René Genette

68.          Passie voor de duivensport ll - David Glover/Marie Beaumont

69.          Compleet handboek van de duivensport - David Glover/Marie Beaumont

70.          Duif en wetenschap in DUIVENVARIA - Prof. dr.G. van Grembergen en G. Smedts

71.          Plagen op het duivenhok - Dr. L. Geurden

72.          Genetica bij duiven – H. van Grouw & J. de Jong

73.          Van Koos de duivenmelker - Koos Haagberg / G.J. de Hoogh

74.          Grote Fond in Nederland - J.B. Hendriks

75.          Handboek Postduiven – Jan Hermans

76.          Het grote Postduivenboek - A. v.d. Hoek/Prof.Dr. G. van Gremsbergen/J. Hermans

77.          Enkele aspecten betreffende het orientatie- en navigatievermogen van de postduif

               –  Jan Van Der Heul

78.          Dertig jaar succesrijk duiven keuren - Maurice van Herck

               De Vier Jaargetijden - M. Joseph Heuskin

79.          Bertie Camphuis - Rene Hidding

80.          Voeding, voeder, vitaminen en duiven - A. v.d. Hoek

81.          Op weg naar huis (Het ene doen en het andere niet laten) - Arie v.d. Hoek

82.          Op weg naar huis (Bij het uitslaan van de klokken) - Arie v.d. Hoek

83.          Op weg naar huis (Een goede melker is belangrijker dan de duiven) - Arie v.d. Hoek

84.          Op weg naar huis (Dat zeggen ze nou wel, maar ik geloof het niet) – Arie v.d. Hoek

85.          Graan en water - A. v.d. Hoek

86.          De studie der oogkenmerken bij reisduiven" - Josef Hofmann

87.          Duivenbluf – M. Hauben

               De Beginneling - Frans Kreydt

88.          De duivensport (Handleiding voor beginnelingen) – H. Kruijt

89.          In vogelvlucht naar de top - Jan Chr. Kruithof/Dirk Zoland

90.          Geheimen en successen - Hans Eijerkamp en zonen onthullen... - Jan Chr. Kruithof

91.          Weduwschap in ieders bereik - Lab. Colombine

92.          Doffers en duivinnen - John Lambrechts

93.          Koppelen, kweken en spelen - John Lambrechts

94.          Rasverbetering van postduiven - John Lambrechts

95.          Van ei tot kampioen - John Lambrechts

96.          Ogen in kleur - John Lambrechts

97.          Wetenschappelijke Duivensport - Henry Landercy

98.          Al de Geheimen van de Duivensport - Henry Landercy

99.          Kunst en stiel - Henry Landercy

100.        Moderne methodes - Hendry Landercy &  N. de Scheemaecker

101.        Na 70 jaar duivensport - Henry Landercy

102.        Nieuwe geheimen van de Duivensport – Henry Landercy

103.        Revolutionaire methodes in het duivenspel – Henry Landercy

104.        Stootmethodes in de duivenliefhebberij - Henry Landercy

105.        Vooruitstrevende duivenliefhebberij – Henry Landercy

106.        De beroepsspelers kloppen maar hoe – Hendry Landercy

107.        Geld verdienen al spelend met de duiven - Hendry Landercy

108.        Ontplofmethodes - Hendry Landercy

109.        Duivensport der toekomst – Hendry Landercy

110.        Het meesterschap in de duivensport – Henry Landercy

               Technische Studie over de Postduif - C.G. van der Linden

111.        101 Vragen aan Dierenarts - Henk Lommers

112.        Arras-Orleans-Bourges-Barcelona – Antoon Malfait/G. Werquin

113.        Bewust duivenmelken - Antoon Malfait

114.        De begeleiders maken zich klaar, deel 1 - Antoon Malfait

115.        De begeleiders maken zich klaar, deel 2 - Antoon Malfait

116.        Duivensport een veelarmenkruispunt - Antoon Malfait

117.        Postduiven - G.J.D. Mingelen

118.        Zak-Encyclopedie voor de Postduivensport -G.J.D. Mingelen

119.        Postduivensport (jaarboek 1987) – A. Moeskops

120.        Voedingsadviezen voor uw Postduiven – Willem Mulder

121.        Een gevleugelde liefhebberij - de wondere wereld van de duivensportcultuur – Bart de Nil

122.        Duiven Melken als Hobby - Dr. K. van Noppen

123.        Wat vrouwen niet (mogen) weten over de duivensport - Jaak Nouwen

124.        Duivensport als hobby - Jaak Nouwen

125.        De duif van dag tot dag - Léon Petit

126.        Duivenkweek en duivensport - Léon Petit

127.        Om kampioen te worden en te blijven - Léon Petit

128.        Nestspel en konditie - Léon Petit

129.        Het weduwschapsspel - Protector

130.        Willen is kunnen - Reporter Gerry

131.        A B C van de duivenmelker - Roger Quick

132.        Duivensport Totaal - Roger Quick

133.        Het Nederlandse Postduivenboek - N. Robeerts

134.        De Postduif – J.H.D. Roodenburg

135.        Uit de praktijk – A. Roodhooft

136.        Het beste van Ad Schaerlaeckens  deel 1 - Ad Schaerlaeckens

137.         Het beste van Ad Schaerlaeckens  deel 2 - Ad Schaerlaeckens

138.        Gebr. Janssen - Arendonk (Beroemdste duivenliefhebbers aller tijden) - Ad Schaerlaeckens

139.        De kampioenenparade talloze reportages van Grote Belgische duivenkampioenen – A.S.

140.        Herkennen en Verzorgen van Kampioensduiven – Gerard Schalkwijk

141.       Wetenswaardigheden om kampioen te worden en te blijven - Noël De Scheemaecker

142.       Gezonde duiven – L. Schrag

143.       Door juiste voeding meer succes!! - Ing. H. Sloot

144.       Het wereldberoemde hok Gerard & Michel Vanhee - Thomas L. Smith

145.       Het geheim der keuring van de duiven - Dr. Solfert

146.       De postduif van A - Z. - C.A.M. Spruijt

147.       De Postduivenrassen - C.A.M. Spruijt

148.       Practische Duiventeelt - C.A.M. Spruijt

149.       Onze Duiven (houden, huisvesten en verzorgen) - C.A.M. Spruijt

150.       Moderne inzichten in de postduivensport - Dr. J. Stam

151.       Het handboek voor de duivensport - Dr. J.W.E. Stam J.W.E. & Drs. J. Van Der Sluis

152.      Wordt keurder op eigen hok - R. van Steenberghe

              Duivenziekten - J.P. Stosskopf

153.       Veertig jaar praktijk als duivenliefhebber - Jacques Tournier

154.       De kenmerken der vleugels  - Charles Vanderschelden

155.       Duivenliefhebberij 1938 - 1939 - G. Vanderbusche

156.       Erfelijke kwaliteiten bij postduiven - Victor Vansalen

157.       Vitaminen en doping - Victor Vansalen

158.       Vleugelkwaliteiten bij sportduiven - Victor Vansalen

159.       Kampioenen onthullen - Victor Vansalen

160.       Kampioenen klappen uit de biecht - Victor Vansalen

161.       Ziekten, tekorten en remedies - Victor Vansalen

162.       Zó kweken & spelen kampioenen - Victor Vansalen

              Snipperingen - Louis Vermeyen

163.       Internationaal oogteken bij wedstrijdduiven - Brian Vickers

164.       Postduiven: voeding/verzorging/huisvesting/wedvlucht - Bert Visser

165.       Gezondheidszorgen bij de sportduif - Rik Vrancken

166.       Groten wijzen de weg - Rik Vrancken

167.       Snellere duiven – Rik Vrancken

168.       Het Ras Janssen van Arendonk - Piet de Weerd

169.       Lente, Zomer, Herfst en Winter deel 1 - Piet de Weerd

170.       Lente, Zomer, Herfst en Winter deel 2 - Piet de Weerd

171.       Renpaarden van het Luchtruim - Piet de Weerd

172.       Suizende vleugels – André Vanbruane en de Weerd

173.       Welzijn van duiven sleutel tot succes - J.F.G.M. Wiertz

174.       Het totale weduwschap - Hans Zurhöfer 

SIERDUIVEN

1.          Onze Trommelduiven - Ton Brouwers

2.          De Sierduif - Rob Dekker & Dick Hamer

3.          Sierduiven in Kleur - C.S. van Gink

4.          De Sierduif - J. de Jong & N. van Benten

5.          Onze Sierduiven I & 2 = H.W. Logman

6.          Nederlandse Hoogvliegers & Oud Hollandse Tuimelaars - A. S. Heijboer & R. v.d. Mark

7.          Sierduiven - R. v.d. Mark

8.          De Nederlandse Sierduivenrassen = R. v.d. Mark

9.          De kleurduivenrassen - R. v.d. Mark

10.        Sierduiven als liefhebberij - R. v.d. Mark

11.        Elseviers Duivengids - A. McNeillie

12.        Sierduiven - B. Mulder & J. de Jong

13.        Sierduiven - W. Palleske

14.        Sierduiven - A. Rijs

15.        De 500 mooiste duivenrassen van A tot Z - H.J. Schille

16.        Sierduiven - J. Schutte

17.        De kleurduiven - C.A.M. Spruyt

18.        De kropper rassen - C.A.M. Spruyt

19.        Duiven houden -C.A.M. Spruyt & H. Th. Moezelaar

20.        Leren houden van levend erfgoed / Sierduiven - SZH

 

de-duivencoach.nl (K.v.K 01166256)  |  info@de-duivencoach.nl